[Svenska]

Hexagon Kurslitteratur


På denna sida listar jag vilken kurslitteratur jag haft på olika kurser. Än så länge har jag bara angett kurslitteraturen för högskolekurser. Vissa listor betecknas "tidigare" eller "senare" och det anger böcker jag tagit del av före respektive efter en kurs, och som handlar om kursens ämne. Dessa listor är inte fullständiga. Jag listar bara en bok en gång även om den används i flera kurser. De böcker jag inte äger utan har lånat är betecknade med "L".

Utbildning

Universitetsutbildning

Andra utbildningar

Se CV.  

Mikael Bonnier
Östen Undéns gata 88
227 62 LUND

Fax/Tel: 046 - 32 32 08
SMS/Mob: 0701 - 40 76 89
ICQ # 114635318
Internet e-post: mikael.bonnier@gmail.com
WWW hemsida: http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/index-sve.html