[Svenska][English]

Isocontour


Isokontur


Rated WebApplet by JARS
Aug/1996 #B090801-4

Isocontour är en interaktiv konst- eller matematisk utbildningsapplet som visar en moiréeffekt som åskådaren kan påverka genom att rulla och zooma.


Orbin
Web Technology

[Java appletter] [Mikael Bonniers hemsida]