[Svenska] [English]

Pocket Calculator


Pocket Calculator

  • Rated Top 5% WebApplet by JARS
    Jan/1996 #A020128-3
  • Rated Top 100 WebApplet by JARS
    Feb/1996 #A020128-3
  • Black Coffee CD-ROM
  • Finns på Applets CD-ROM
  • Presenteras i boken "Java Web Magic"

Källkod
Ladda ner installationspaket (inkl källkod):
pocketcalc111.zip
Orbin
Web Technology

[Java appletter] [Mikael Bonniers hemsida]