[Svenska][English]

StatiskopStatiscope 1.0beta8

Hjälp
Här hittar du den detaljerade dokumentationen.
Beskrivning
Statiskop visar summerande data och beskrivande statistiska diagram. I appletten kan du mata in data manuellt eller ladda ner data över Internet. Diagram som finns: fördelningsfunktion, massfunktion, täthetsfunktion, lådagram, stam & löv. Andra finesser såsom hypotestestning och beräkning av konfidensintervall finns också. Användargränssnittet är snabbt och trevligt, t ex Statiskop är först med ett nytt skojigt sätt att ändra skalan. Det är avsett både för folk som lär sig statistikens begrepp och för praktisk användning av olika slags forskare. En fördel är att det gör det möjligt att dela med sig av data och göra oberoende undersökningar. Det är designat att se ut som ett oscilloskop men behandlar statistik, därav namnet Statiskop. Statiskop finns också tillgängligt som en fristående applikation som har Open och Save menyval. Denna applikation kan köras på de flesta plattformar.
Kom i gång
Vid textrutorna i närheten av Simulate-knappen, mata in 170 i Number-rutan, 90 i Mean-rutan och 30 i Std. dev.-rutan. Klicka på Simulate-knappen. Klicka igenom radioknapparna Distribute, Probability mass, osv. Klicka på knappen Sort för att sortera och sedan på Clear data för att tömma listan. Stop-knappen används för att avbryta långa operationer.
Licensinfo
Statiskop är gratis att använda det från denna webbplats. Det är inte tillåtet att installera Statiskop på en annan webbplats. Statiskop 1.0 fristående applikation kan öppna och spara datafiler lokalt eller över ett LAN, och dessutom hämta data över Internet. Statiskop 2.0 kommer att ha stöd för fler fördelningar.
Synpunkter
Felrapporter och förslag till förbättringar på programmet Statiskop och denna dokumentation tas tacksamt emot av Mikael Bonnier.
DISCLAIMER
THIS PROGRAM IS USED AT YOUR OWN RISK. IT SHOULD SPECIFICALLY NOT BE USED IN HIGH RISK ACTIVITY SUCH AS DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATIENTS, OR THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES OR WEAPONS SYSTEMS.

The program Statiscope and this documentation is Copyright © 1996 by Mikael Bonnier, Lund, Sweden. All rights reserved.


Orbin
Web Technology

[Java appletter] [Mikael Bonniers hemsida]