Svenska

HexagonCurriculum VitaeNågra övriga projekt

Fler projekt finns länkade från utbildningar och anställningar.

Specialiteter

Användargränssnitt
Händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt i Java SE, Java ME, JavaScript, PHP och CGI med Perl.
Internet
Online sen 1987, hittar lätt information med t.ex. Google's olika tjänster, SourceForge, Wikipedia, Amazon, Libris och slutna söktjänster. Använde FidoNet innan WWW kom.
Objektorienterad programmering
Favoritbok: 'C+C++' av Allen I. Holub,  ty man lär sig känna igen när refaktorisering till klasser är möjligt, och 'Designmönster för programmerare' av Ulf Bilting, ty den är kortfattad och praktisk.
Datorspråk
Främst: Java, JavaScript, C, C++, SQL, PHP, Perl, XML, XHTML, Scratch.
Övriga: Bash, Sed, AWK, Forth, Fortran, Pascal, Object Pascal (Delphi), Visual Basic, EXOL, CSS & HTML.
Grafiska: UML & ER-diagram.
Matematiska: Matlab/Octave, TI-82|82 STATS|83|83 Plus|84 Plus|89, Casio fx-9750GII|fx-9860GII, Derive, Maple, Maxima & LaTeX.
Assembler: Zilog Z80 & Microchip PIC.
Operativsystem
Unix (t.ex. Linux med KDE & Gnome samt Mac OS X), Windows 1.04-3.11|95|98|98SE|NT|2000|XP|Vista|7, ColdFire RTOS & Mac OS 6-7.
Jag har installerat Internet-koppling på samtliga med TCP/IP, och webbservrar på de tre förstnämnda.
Övriga: Windows CE, OS/2 Warp, MS-DOS/FreeDOS, VMS, Commodore 64, Jupiter Ace, ZX81, ABC-80.
Programbibliotek
Java ME (J2ME)/MIDP2/JTWI, JSR, Java SE (J2SE), jQuery, CPAN (t.ex. HTML::Template & WWW::Mechanize), ANSI C m.fl.
Hårdvara
Kan installera och konfigurera diverse PC- och Macintosh-tillbehör (inkl. Bluetooth), samt trådlösa nätverk.
Har som hobby designat, utvecklat och tillverkat datortillbehör till min första hemdator: Sinclair ZX81. Har mikrokontrollerprogrammerarna STK500, USBasp & K8048/VM111. Har mikrokontrollerkorten Raspberry Pi A & B, Arduino UNO, STM32 Primer1, EFT@LTH-AVR-M88 och har använt M52233DEMO.
Språk
Svenska, Engelska, Danska, Tyska, Spanska, Franska & Klingonska.
Personliga egenskaper
Pedagogisk, medkännande, hjälpsam, inspirerande, strukturerad, nyfiken, orädd, miljömedveten & kan jonglera med tre bollar.

Anställningar


Söker jobb.
Grundskollärare i matematik, fysik, kemi, biologi, teknik & bild Dalaskolan Södra, Bromölla kommun
Undervisade 7-9 i matematik, fysik, kemi, biologi, teknik och bild. Bilden var på elevens val och där ingick även programmering.
2016-08-15 - 2016-12-21
Grundskollärare i teknik, fysik & matematik Fågelskolan, Lunds kommun
Undervisade i teknik (7-9), fysik (7-9), matematik (7-8). Undervisade om ritteknik (perspektivritning), programmering i Scratch, bygge av högtalare, elektronik och lödning på tekniken. Var även vikarie i biologi och kemi.
2015-08-17 - 2015-12-18
Grundskollärare i slöjd, fysik, kemi & teknik Fågelbäcksskolan, Trelleborgs kommun
Undervisade i slöjd (3-9), kemi (6), fysik (6-7), teknik (6-9). Höll elevens val i teknik om programmering (Scratch) och robotar (Sparki/Arduino som programmerades i Minibloq och C++). Gjorde även utvärdering av trivselenkäter i Excel.
2014-10-06 - 2014-12-19
Grundskollärare i matematik, fysik, kemi, biologi & teknik Beijersskolan, Malmö stad
Anställd för att undervisa i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik i år 8-9. Gick kurs i Beräkningsastrofysik vid Lunds universitet. Varit aktiv som mentor i CoderDojo Lund.
2014-01-07 - 2014-06-12

Sökte jobb.
Grundskollärare i fysik, kemi, biologi & teknik
Landskrona BoIS Fotbollsakademi AB, Landskrona
Undervisade i fysik, kemi, biologi och teknik i år 6-9. Blev uppsagd p.g.a. arbetsbrist 2013-09-04. Gick kurs i BIM (Autodesk Revit). Varit aktiv som mentor i CoderDojo Lund.
2013-08-05 - 2013-12-04

Sökte jobb.
Slöjdlärare (trä och metall), Grundskollärare
Billeshögsskolan, Billeberga, Svalöv
Undervisade i slöjd (trä- & metallslöjd) i år 3-6. Var även vikarie i några veckor i år 7-9 på Linåkerskolan, Svalöv, och i några utspridda dagar på Parkskolan, Teckomatorp.
Jag sade upp mig eftersom mina deltidsdagar i a-kassan tog slut och jag skulle förlora inkomst om jag fortsatte.

Jag gick även kurser i träslöjd under hösten och våren på Studieförbundet Vuxenskolan.
2012-08-08 - 2013-02-21

Sökte jobb.

Gymnasielärare på Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet & Elprogrammet NTI-gymnasiet, Lund
Undervisade bl.a. på kurserna Matematik 1a, Matematik 1c, Matematik D och Naturkunskap B. Var provanställd och blev uppsagd p.g.a. att de hittade en behörig lärare.
2011-09-05 - 2011-11-04

Sökte jobb.

Gymnasielärare på Elprogrammet & IVIK Bergagymnasiet, Eslöv
Undervisade bl.a. på kurserna Datorkunskap och Webbdesign på Elprogrammet och Matematik Grund och Matematik A på IVIK.
2011-01-26 - 2011-06-16

Sökte jobb.
Lärare på Teknik- & Naturvetarprogrammet
Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona
Undervisade på kurserna Fysik A, Fysik B och Konstruktion B (hållfasthetslära) i sammanlagt 5 klasser.
2010-01-11 - 2010-06-18
Webbprogrammerare Designvetenskaper, LTH
Utvecklar webbprogram för forskning med rörlig vektorgrafik i JavaScript, PHP, MySQL, HTML5, CSS. Använder kommunikationsprotokollen REST och JSON. Timanställning.
2009-10-08 - 2010-02-20

Sökte jobb. Lärde mig mer om fysik, HTML5, PHP 5, Ajax, SVG och CSS.
Lärare på Teknikprogrammet Polhemskolan, Lund
Undervisade på kurserna Matematik D och Konstruktion A (hållfasthetslära, elektronik och digitalteknik).
2009-01-08 - 2009-02-13

Sökte jobb. Programmerade mikrokontrollrar i C (ARM, AVR, PIC). Övade realtidsprogrammering i Java och C. Skrev ett Yatzy-program i JavaScript.
Konsult inom hårdvarunära programmering Aditus Science AB
Jag utvecklade C-program för bl.a. användargränssnitt med knappar och lysdioder (PIC), avbrottsstyrd seriekommunikation (PIC) och Telnet-server (ColdFire). Dessutom fixade jag buggar i det ursprungliga systemets webbserver, ordnade webbgränsnitt som kommunicerade med kommandosystemet, lade till diverse nya kommandon: bl.a. för att ändra fysisk adress på nätverkskortet (ColdFire). Samtliga dessa jobb gjordes för LYYN AB som utvecklar en kamera som kan se i dimma. Handledde PRAO-elev i bl.a. installation av Kubuntu Linux för medie-PC och PIC-programmering i C (CC5X) med MPLAB och Piklab.
2008-07-07 - 2008-10-29

Sökte jobb. Utvecklade program i Perl 5 och MySQL 5 för att underlätta jobbsökandet. Påbörjade arbetsprover i C++ (KDE/Qt-spel). Läste om VHDL. Lärde mig en del om signalbehandling i Octave/Matlab. Var på kurs i radioteknik med FRO under sommaren.
Programmerare & systemutvecklare Lunds Universitets Bibliotek
Utvecklade ny version av Mitt Kursbibliotek (MKB) från noll. MKB är ett specialiserat CMS skrivet i Perl som använder MySQL och Apache och har kopplingar till LDAP och LADOK. Använde även XHTML, CSS samt JavaScript med jQuery. Utvecklade testprogram för systemet med WWW::Mechanize och en speciell proxyserver för kodgenerering. Systemet utvecklades i Fedora Linux med KDE och jag skrev Bash-skript med Sed för att automatisera vissa saker.
2007-11-01 - 2008-04-30

Sökte jobb. Läste kurslitteratur för gymnasielärarutbildning, Java ME & Linux. Gjorde resor med scooter. Studerade biofysik på halvfart under en termin. Gick språkkurser på kvällstid. Började på Venture Cup.
Lärare på Samhällsvetenskapsprogrammet Humanus Gymnasium, Lund
Undervisade på kurserna Matematik A och Datorkunskap. Använde bl.a. OpenOffice för att göra presentationer. Studerade på gymnasielärarutbildningen.
2005-08-15 - 2005-11-17

Förberedde mig inför lärarjobb, bl.a. genom att se filmer om pedagogik och olika ämnen. Var timanställd som IT-konsult för inköp av IT-system: t.ex. lärplattform, bärbara datorer, trådlöst nätverk och servrar. Studerade Linux-tjänster för skolbruk.
Databasadministratör Medicinsk mikrobiologi, Lunds universitet
Designade och utvecklade databaser för patientdata och biobanker samt gjorde statistiska analyser och grafer med MATLAB som bl.a. ingår i en doktorsavhandling. Designade och utvecklade en webbaserad personaldatabas, Ledfunk, m.h.a. Perl, SQL, XHTML och CSS. Deltog i Venture Cup. Studerade juridik och beräkningsprogrammering på kvällstid och distans.
2004-05-27 - 2005-05-26

Sökte jobb. Mellan jobb.
Arbetspraktik: Fysiker Institutionen för kärnfysik, Lunds universitet
Deltog i CHICSi-gruppen, bl.a. vid experiment vid en partikelaccelerator i Uppsala (TSL). Utvecklade program i C++ med programbiblioteket ROOT (från CERN) för att samla in och analysera data med högprestandaberäkningar. Viss dataanalys och visst grafritande med MATLAB. Programmen utvecklades i RedHat Linux med KDE. Använde LaTeX för att skapa rapporter.
2003-04-15 - 2004-04-14

Sökte jobb. Läste bl.a. kurslitteratur om mikrodatorteknik och astrobiologi.
Lärare på elprogrammet Mobila gymnasiet, Malmö
Höll kurserna Ellära A och Multimedia A. Kurserna gick på distans 50 %. Byggde även upp institutionerna för el och multimedia. Gick kurser i danska, floristik & XML.
2002-03-01 - 2002-08-30

Sökte jobb. Gick IT-Skåne. Gick högskolekurser om Java, C++, databasteknik och multimedia.
Fysik-, kemi-, biologi- & matematiklärare Nyvångskolan, Dalby
Grundskollärare 4-9. Gick kurs i matematik för lärare.
2000-01-10 - 2000-02-08

Sökte jobb. Gick grundskollärarutbildning. Läste bl.a. kurslitteratur om lingvistik och matematik.
Universitetslektor i datalogi Teknik & samhälle, Malmö högskola
Jag höll de fristående kurserna Grundläggande webbutveckling & Webbprogrammering med Java. Dessutom höll jag kursen Programmering 1 på programmet Programvaruteknik. Undervisade i HTML, CSS, JavaScript, CGI, Java SE, JDBC & RMI. Gick kurser i vetenskapsteori och underrättelsevetenskap.
1998-08-01 - 1998-12-31

Sökte jobb. Förberedde mig inför jobb.
Egen företagare Orbin, Lund
Utveckling & försäljning av datorprogram & datortillbehör, utbildning inom programutveckling & Internet-teknologier samt därmed förenlig verksamhet. Använde Linux, Apache, Perl, JavaScript, HTML, CSS & Java SE. Var bl.a. konsult på bolag inom Tetra Pak-koncernen men licensierade även egna produkter.
Se även:
http://hem.passagen.se/orbinweb/
1997-09-01 - 1998-05-03
Webbdesigner Tetra Pak Dairy Systems AB, Lund
Gjorde deras webbplats på Tetra Paks intranet.
1997-08-04 - 1997-08-29

Sökte jobb. Förberedde start av företag.
Programutvecklare EXOMATIC AB, Teckomatorp
Testning. Utveckling av samtliga EXO4-verktyg (händelsestyrd programmering), samt mallar till EXO4 (Awk, SQL). Avslutade EXOanimator. Designade & påbörjade utvecklingen av EXOenergy (C++). EXOMATIC ingår numera i Regin.
1994-03-02 - 1996-03-29

Sökte jobb. Läste kurslitteratur om bl.a. radioteknik, digitalteknik, algoritmer & C++. Utvecklade TI-82-program.
Fysik- & matematiklärare Gullstrandskolan Gymnasium, Landskrona
Använde datorer med egenutvecklade program i undervisningen.
1992-08-20 - 1993-06-08
Matematiklärare Vårdgymnasiet, Region Skåne, Landskrona
Intensivkurs för sjuksköterskor.
1992-11-02 - 1992-12-20

Sökte jobb. Läste bl.a. kurslitteratur om Unix, C & datakommunikation.
Fastighetsskötare Lunds Kommuns Fastighets AB
Lärde mig backa traktor med släp, samt snöploga. Införde miljödiesel & miljömässig hantering av lysrör. Funderade på handdatorprogram för fastighetsskötare. Studerade matematik.
1991-08-01 - 1992-01-10

Sökte jobb. Mellan jobb.
Trädgårdsarbetare Rolf Andersson Trädg AB, Flackarp
Skötsel & skördning av tomater & gurkor i växthus (primörer). Arbetsplatsen påminde om en rymdstation. Studerade matematik.
1991-04-22 - 1991-06-13

Sökte jobb. Läste böcker. 1991-01-18 - 1991-04-21
Fastighetsskötare Lunds Kommuns Fastighets AB
Körde flakmoped. :-)
1988-06-06 - 1988-08-12
Tidningsbud Tidningsbärarna KB, Lund
Finansierade körkortet.
1986-07-01 - 1987-01-31
Värnplikt: Elmekaniker J35F (GB) Kungliga Skånska flygflottiljen (F10), Ängelholm
Reparation av elfel på flygplanet Draken. T.ex. radar, gyroskop, styrdator & radio. Byggde på lediga stunder tillbehör till hemdatorn Sinclair ZX81, samt spelade mycket datorspel, t.ex. flygsimulatorer, på fritiden.
1985-07-22 - 1986-06-19
Fastighetsskötare Lunds Kommuns Fastighets AB
Målade fasta utemöbler.
1984-06-12 - 1984-08-03

Utbildningar

Universitetsutbildningar

Andra utbildningar

Alt. CV 1 (pdf), Alt. CV 2 (pdf), Alt. CV 2 (odt), Alt. CV 2 (doc), Kurslitteratur
Att ovanstående CV överensstämmer med uppvisade originalhandlingar eller kända förhållanden kan intygas. Referenser kan ges. Kursplaner kan visas.
Mikael Bonnier
Östen Undéns gata 88
227 62 LUND

Tel: 046 - 32 32 08
SMS/MMS/Mob: 073 - 030 74 98
Skype: mikael4u
ICQ # 114635318
E-post: mikael.bonnier@gmail.com
Hemsida: http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/index-sve.html
Blogg: http://enradare.orbin.se/
Twitter: http://twitter.com/mobluse
YouTube: https://youtube.com/MOBiL4u
GitHub: https://github.com/mobluse